Θεοτοκἀριον

Θεοτοκἀριον

Θεοτοκἀριον του  Αγίου Μικοδήμου του Αγιορείτου

This is a collection of hymns/prayers to the Theotokos by St Nikodemos the Hagiorite (of Mount Athos)

Συγγραφέας: Αγίου Μικοδήμου του Αγιορείτου
Εξώφυλλο: Σκληρό
Σελίδες: 416
Τιμή: $27