Βίος και Λόγοι: Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου (Άδετο)

Βίος και Λόγοι: Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου (Άδετο)

Εις τους δύσκολους καιρούς που διανύομε έχομε μεγάλη ανάγκη από μαρτυρίες για την Εκκλησία, ζωντανές καιαληθινές, τις οποίες καταθέτουν άνθρωποι, που εβίωσαν την αλήθεια, την πίστη και την αγάπη του Χριστού με τρόπο εγκάρδιο, προσωπικό και εμπειρικό. Ο λόγος των αγίων Πατέρων και Μητέρων, ο οποίος πηγάζει από το αυθεντικό εκκλησιαστικό βίωμα, αναπαύει και καθοδηγεί, διαλύει πλάνες, βεβαιώνει την καρδιά, στηρίζει τη συνείδηση, ζωντανεύει την πίστη, ανοίγει ορίζοντες και δρόμους προς την ζωή την αιώνια και προς την ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως αυτή βιώνεται στην Ορθόδοξη Λειτουργία και Λατρεία.

Συγγραφέας: Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου
Εξώφυλλο: Μαλακό Εξώφυλλο
Σελίδες: 671
Τιμή: $40