Βίος και πολιτεία Σπυρίδωνος του Θαυματουργού και Ιωάννου του Ελεήμονος