Η Κατάθλιψις – Depression

Η Κατάθλιψις – Depression

Ο πρότος που ασχολήθηκε με την ασθένεια της καταθλίψεως ήταν ο ίδιος O Θεός. Ο Θεός ζη μέσα και γύρω μαζί μας, ζη μαζί μας τις χαρές μας και τις θλίψεις μας, τα προβλήματα μας και τις ανάτκες μας. Δεν είναι ένας Θεός που κατοικεί σε κάποια μακρθνά ουράνια μέρη και που δεν έχει καμμιά βιοτική σχέσι με τα πλασματά Του. Εχει αδιάκοπη σχέσι με την ζωή και την πράξι του ανθρώπου, του κάθε ανθώπου ξεχωριστά.
Ο Θεός είναι ο πρώτος που συνέζησε με τον άνθρωπου, τις θλίψεις του. Ο Θεός είναι ο πρώτος ιατρός του ανθρώπου που επεδίωζε να Τον λυτρώση από την κατάθλιψι. Αυτός, λοιπόν, Ο Θεός, επιδιώκει πάντοτε να χαρίζη τη χαρά και την ειρήνη στον άνθρωπο και κάθε τι που θα του κάνη τη ζωή παραδεισένια. Μια ζωή χωρίς κατάθλιψη.

Συγγραφέας: Αρχιμ. Σπυρίδονος Ηγουμενού
Εξώφυλλο: Μαλακό
Σελίδες: 156

Price: $18