Η Τέχνη της Σωτηρίας (Ομιλ’ιαι) Τόμος A’

Η Τέχνη της Σωτηρίας (Ομιλ’ιαι) Τόμος A’

The Art of Salvation in Greek

Spiritual words shaped by the personal experiences of Elder Ephraim. Thirty three homilies given to both laymen and monks that are indeed alive, informative, inspiring, and which outline, with profound simplicity, the means that securely lead to salvation.

Author: Published by the Monastery of Philotheou, Holy Mountain, Greece
Format: Hardcover
Pages: 482
Price: $75