Κανών Παρακλητικός

Κανών Παρακλητικός

Κανών Παρακλητικός εις το Θείον και Προσκυνούμενον, Πανάγιον και Παράκλητον Πνεύμα.

Σύντομος Βίος του αγ. Μαξίμου
Ακτήμονες και Κάτοχοι
Αι διώξεις του αγ. Μαξίμου
Ο Κανών εις το Αγιον Πνεύμα εις την σημερινήν του μορφήν
Φιλολογικά στοιχεία νέου έργου
Μουσικόν Παράρτημα

Συγγραφέας: Αγίου Μαξίμου του Γραίκου
Εξώφυλλο: Μαλακό
Σελίδες: 141
Τιμή: $30