Λόγοι Α’ Με Πόνο και Αγάπη για τον Σύγχρονο Ανθρωπο