Ο Αγιος των Θαλασσών

Ο Αγιος των Θαλασσών

Αγιε Νικόλαε, σε σένα καταφεύγουμε χτυπημένοι απότο κύμα της αματρίας. Σε σένακαταφεύγουμε με πληγωμένη την καρδιά από κάποια αδικία. Σε σένα καταφεύγουμε, θλιμμένοι από κάποια αρρώστια. Αγιε Νικόλαε, προστάτεψε τη νεότητα, που πελαγοδρομεί και καταποντίζεται.

Συγγραφέας: Σώτου Χονδροπούλου
Εξώφυλλο: Μαλακό
Σελίδες: 167
Τιμή: $25