Ο Γέποντας Ιωσήφ Ο Ησυχαστής – Elder Joseph the Hesychast

Συγγραφέας: Γέροντως Ιωσήφ Βατοπαιδινού
Εξώφυλλο: Μαλακό
Σελίδες: 445