Ο τρέλο-Γιάννης Τόμος Α’ – Crazy John Vol. 1

Τόμος Α' - Εκδοση Β'

Συγγραφέας: Διονύσιος Α. Μακρής
Εξώφυλλο: Μαλακό
Σελίδες: 134
Τιμή: $25