Το Γνώθι Σαυτόν

Το Γνώθι Σαυτόν

Κείμενα αυτογνωσίας από τον μεγάλο σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, για πρώτη φορά στην δημοτική. Ο άγιος Νεκτάριος, ακολουθώντας την παράδοση των φιλοκαλικών Πατέρων της Εκκλησίας μας, παρουσιάζει σε βάθος όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ψυχής, περιγράφοντας με ενάργεια τα πάθη και τις αρετές που εμφωλεύουν στο βάθος της.

Συγγραφέας: Αγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως
Εξώφυλλο: Μαλακό Εξώφυλλο
Σελίδες: 470
Τιμή: $35