Ψαλμοί του Δαυίδ ( Βιβλίο+2CD MP3)

Ψαλμοί του Δαυίδ ( Βιβλίο+2CD MP3)

ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ CD

Οι Ψαλμοί του Δαυίδ (Βιβλίο+2CD MP3). Τα δύο CD είναι σε μορφή Mp3/64Kbps/24 KHz.  Μπορείτε να τα ακούσετε σε οποιαδήποτε συσκευή αναπαραγωγής όπως Η/Υ, Mp3 player, σε όλα τα DVD players και στο κινητό σας τηλέφωνο, αφού πρώτα το αντιγράψετε στην μνήμη του χρησιμοποιώντας τον Η/Υ σας.

Τιμή: $12