Αγιος Φανούριος: Ο μεγαλομάρτυρας και Θαυματουργός

Αγιος Φανούριος: Ο μεγαλομάρτυρας και Θαυματουργός

Προσπαθώντας να εντοπίσουμε το "αρχαίον κάλλος" των αγιολογικών πηγών που αφορούσαν τον Άγιο μεγαλομάρτυρα του Χριστού, Φανούριο, διακρίναμε σ' αυτές, σε σημαντικό βαθμό, την πρόσμιξη ανακριβών στοιχείων τα οποία προέκυψαν με την πάροδο του χρόνου. Αφού προσπαθήσαμε να τις αποκαθάρουμε, με ιδιαίτερη προσοχή, και να φτάσουμε στην πηγή με το καθάριο ύδωρ (αρχαίον κάλλος), σας την προσφέρουμε με πολλή αγάπη και τιμή, προκειμένου να αντλήσετε και εσείς ύδωρ μετ' ευφροσύνης εκ των πηγών του Κυρίου.

Συγγραφέας: Αρχιμανδρίτου Ιωάννου Γ. Γαζέτα
Εξώφυλλο: Μαλακό
Σελίδες: 62
Τιμή: $5