Σπινθήρες από τον Απόστολο

Σπινθήρες από τον Απόστολο

Οι Θεόπνευστες απόστολικές περικοπές, που διαλεγμένες από τις απιστολές της Κ. Διαθήκης διαβάζονται κάθε Κυριακή στους ναούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας, είναι μια λαμπερή αναμετάδοσι του ουράνιου σπινθήρα, που εξέπεμψε τότε η ψυχή των αποστόλων, και που η αστινοβολία του, αποθησαυρισμένη στη Γραφή, φθάνει τώρα μέχρι σ'εμάς. Ο κάθε μελετητής των Θεόπνευστων αυτών λόγων αισθάνεται να γίνεται και αυτός, ένας πόλος, που ελκύει τον σπινθήρα της φωτοβόλου μηγής της Γραφής, καθώς με λαχτάρα την πλησιάζει. Ο δε κήρυκας του Θείου λόγου δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να αναμεταδίδη στους ακροατάς του κάτι από τους ουράνιους σπινθηρισμούς που εδοκίμασε η δική του ψυχή κατά τη μελέτη των Θεοπνεύτων λόγων των αποστόλων.

Συγγραφέας: Επίσκοπου Αυγουστίνος Ν. Καντιώτου
Εξώφυλλο: Μαλακό
Σελίδες: 319

Price: $15