Απόδειπνον Μικρόν, Small Compline and Οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου, The Salutations to the Theotokos Out of Stock